ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Jihlava
uvodni_obr
Krajské, královské město Jihlava vzniklo v první polovině 13. století. Město ležící na obou stranách zemské hranice Čech a Moravy je od roku 2000 statutárním městem, kdy se k metropoli připojili některé přilehlé obce. V současné době má město více jak 50 tis. obyvatel. Severně od města prochází, poměrně blízko, nejdůležitější dopravní tepna České republiky, dálnice D1, samotnou Jihlavu pak protíná silnice Kolín - Znojmo, přičemž neustále probíhá výstavba přeložky této silnice na moderní čtyřpruhový obchvat. Je zde zastoupen v hojné míře i průmysl a to především ve východní a severní části města. Velký průmyslový podnik leží i v severozápadní části, kam je dokonce přivedena jedna z trolejbusových tratí. Jako v každém větším, českém městě je i zde mnoho sídlištních celků. Střed města je vedený jako městská památková rezervace. Je zde zastoupena gotická, renesanční a barokní architektura. Proslulé je i jihlavské podzemí. Zajímavostí je poloha hlavního nádraží ČD, která svojí větší vzdáleností od centra města, vlastně podnítila vznik MHD v Jihlavě.
Stránka je ve výstavbě...

Stalo se na Jihlavsku...

Novinky ve vozovém parku
(2009, ČNDS; zdroj Busportál)
Razantní obnova vozového parku trolejbusů proběhne v nejbližších letech v Jihlavě. Celkem bude do vozového parku zařazeno 23 trolejbusů Škoda 26Tr Solaris. Jedná se o dvanáctimetrové sólo trolejbusy s karoserií polského výrobce autobusů, do které je v Plzni zastavěna trolejbusová výzbroj. Jihlava se tak stane po Pardubicích druhým městem, kde budou v provozu trolejbusy Solaris s výzbrojí Škoda.
Související odkazy: Trolejbus Škoda 26Tr Solaris vyjel na zkušební jízdy v Plzni.
Novinky ve vozovém parku
(25.03.2003, Petr Prokop, Petr Ježek)
To, že to s obnovou vozového parku DP Jihlava myslí zcela vážně dokumentují přiložené snímky nových vozů. Jedná se o vozy 24 Tr (Citelis) při zkušebních jízdách v ulicích Plzně, konkrétně e.č. 64 a 65. Další snímek dokumentuje i obnovu autobusového vozového parku - Citelisy vyrovnané v jihlavské vozovně v městských barvách.
Zkoušky prototypu 24 Tr
(10.12.2005, Petr Ježek)
27. srpna 2004 probíhaly v jihlavském Dopravním podniku předváděcí jízdy prototypu vozu Škoda Irisbus 24 Tr. Vůz jezdil v ranních a odpoledních hodinách i s cestujícími, v režii řidičů plzeňské škodovky. Trolejbus, tehdy ještě e.č 999, byl osazen i pomocným agregátem pro jízdu mimo troleje, jak je patrno z třetího snímku. Redakce vůz zachytila při poledním odpočinku v areálu vozovny jihlavského DP. Jedná se o vůz, který dnes vlastní provozovatel MHD v Mariánských Lázních pod e.č. 51. není bez zajímavosti, že DP Jihlava již dnes vlastní jeden sériový vůz tohoto typu.
archiv příspěvků >>